Vraag
Aanpak
Resultaat

Triple-C: tot hier en verder

Triple-C is een succesvol behandel- en organisatiemodel in de zorg voor mensen met een beperking en probleemgedrag. Triple-C richt zich niet primair op de problemen en beperkingen, maar op menswaardigheid. Zodat cliënten zoveel mogelijk het gewone leven ervaren.
Steeds meer organisaties (willen) werken met Triple-C. Maar: het model is geen trucje of toverformule. Samen met de grondleggers van Triple-C hebben we een boek gemaakt waarin we beschrijven en verbeelden wat Triple-C inhoudt, hoe je ermee werkt én wat dat vraagt van organisaties en professionals.

boekontwerp | redactie | stijlontwikkeling
De vraag

Een boek over hoe je menswaardigheid organiseert

ASVZ vroeg ons om een opvolger te maken van de succesvolle en uitverkochte publicaties Gewoon is anders (winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs in 2012) en Het gewone leven ervaren (2015). De inhoud: een uitgebreide herziening van de eerste twee boeken, aangevuld met het organisatieperspectief: hoe organiseer je menswaardigheid voor cliënten en collega’s?

Onze aanpak

De juiste woorden en beelden

Bij Einder vinden we de juiste woorden en beelden die precies vertellen wat jij wilt zeggen. Om het gedachtegoed en de nieuwe inzichten van hoofd behandeling Hans van Wouwe en Triple-C programmaleider Dick van de Weerd te verwoorden en te verbeelden, maakten we eerst een synopsis. Op basis van hun manuscript bepaalden we samen met Hans en Dick de opbouw en indeling van het boek. We herschreven de basisteksten en reflectieopdrachten, die nu ook voor een breder publiek toegankelijk zijn.

Daarnaast verzorgden we de beelden. We gaven de bestaande Triple-C modellen een update én maakten dragende beelden bij de hoofdstukken. In de vorige boeken werkten we met portretfotografie. In dit boek kozen we voor een abstractere stijl, waarin je niet meer kunt zien wie de cliënt en wie de begeleider (coach) is. Want: Triple-C doe je samen – en we zijn eerst en vooral allemaal mensen. De dragende beelden zijn abstracte voorstellingen van fragmenten uit het boek, in 3D-print. Daarmee symboliseren we ook de derde dimensie die we in dit boek opzoeken: we beschrijven niet alleen de theorie en de praktijk, maar ook de organisatiecontext.

Het resultaat

Triple-C: tot hier en verder

Het resultaat? 144 prachtige pagina’s over menswaardig begeleiden, organiseren en coachen! Het boek werd op 27 mei online gepresenteerd door ASVZ en een week later organiseerden we er een SOEP IN BLIK over. Lezers zijn bijzonder enthousiast (gelukkig maar!) en de verkoop loopt uitstekend.

Tegelijkertijd met het boek ontwikkelden we de nieuwe website www.triplecwerkplaats.nl, die het komende jaar uitgroeit tot een online community over Triple-C: de plek waar professionals ervaringen en inzichten uitwisselen, elkaar inspireren en nieuwe kennis creëren. Met het boek en de website verstevigt ASVZ haar positie als Triple-C-grondlegger, -voedingsbron en -koploper.