Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2-3-2022.

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Einder Communicatie aan (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Sint Annastraat 174 (6524 GT) te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 10043819.

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (einder.com) bezoekt of een overeenkomst sluit. Einder Communicatie respecteert de privacy van de bezoekers van de website en ons (potentiële) klantenbestand. Informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld door ons en onze informatieverwerkers.

Neem contact op met ons algemene telefoonnummer of e-mailadres om meer informatie op te vragen over privacygevoelige informatie.

Telefoonnummer: +31(0)24 3813370
E-mailadres: info@einder.com

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verzamelen jouw gegevens om ervoor te zorgen dat wij nieuwe overeenkomsten aan kunnen gaan of bestaande overeenkomsten uit kunnen voeren voor communicatieadvies, creatie en klantcommunicatie. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Specifiekere doelen:

 • Contact opnemen met (potentiële) klanten en relaties;
 • Service leveren op onze producten en diensten;
 • Ons bezig houden met verschillende interne bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of aanpassen van einder.com;
 • Voldoen aan de van toepassing zijnde juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties en ons interne beleid;
 • Onze Algemene Voorwaarden naleven en waar mogelijk verbeteren;
 • De activiteiten van Einder Communicatie of de bij ons aangesloten bedrijven beschermen;
 • Onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en die van onze aangesloten bedrijven, jou of anderen beschermen;
 • Ons in staat stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we oplopen beperken.

1.1 E-mail en telefoon
Einder Communicatie gebruikt Office 365 van Microsoft om te e-mailen en software van Ziggo om te bellen. Gegevens die je ons toestuurt via e-mail worden bewaard zolang de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Eventuele persoonlijke of gevoelige informatie die door wordt gegeven via e-mail of telefoon, wordt direct in de daarvoor bestemde systemen opgeslagen. Einder Communicatie heeft een aantal systemen in gebruik:

 1. iXL Hosting – einder.com wordt gehost door iXL Hosting BV.
 2. Computron – Support-systeem. Beheer internetverbindingen, netwerken en VoIP- telefoniediensten. – http://computron.nl.
 3. Exact – Administratief systeem. Gegevens met betrekking tot facturatie worden hier in opgeslagen zolang facturatie conform werkovereenkomst nodig is. – https://www.exact.com
 4. OneDrive / Document Management Systeem – Om al onze documenten op te kunnen slaan gebruiken we de cloud-service van Microsoft Office 365 in combinatie met een lokale server-inrichting in onderhoud bij Computron. –  http://computron.nl.

1.2 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Einder Communicatie gebruikt Google-Analytics en heeft de volgende maatregelen genomen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

 • Gegevens delen met Google is uitgezet
 • Gegevens delen en rapporteren aan Google is uitgezet op property niveau
 • Wij hebben een geaccepteerde verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Verder is het op onze website mogelijk om Google Analytics volledig uit te schakelen. Geen enkele (anonieme) analytische data wordt dan van je opgeslagen. Je kunt lezen hoe je dit doet onder hoofdstuk 4 – Cookies.

 1. Links naar websites

Op de referentiepagina(s) van Einder Communicatie worden links naar de website van onze klanten getoond. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor deze klant of hun beleid en praktijken.

Wij raden je aan om het privacybeleid van deze websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

 1. Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘verwerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Verwerkers van de informatie mogen op basis van deze overeenkomst de data alleen gebruiken voor het doel zoals het in de overeenkomst genoemd is. In een verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en hoe het is geregeld met de veiligheid van de opslag.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 1. Cookies

Gebruik van cookies door Einder Communicatie
Om je bezoek nóg beter te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Hiermee kunnen wij (en derde partijen) jouw gedrag op onze website analyseren. Je kunt de cookies accepteren door op: ‘OK’ te klikken. Wanneer je cookies uit wilt schakelen dan klik je op: ‘Details tonen’.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking wanneer we de herziene privacyverklaring op einder.com plaatsen. Je stemt ermee in dat jouw verdere gebruik van einder.com na geplaatste wijzigingen jouw aanvaarding van de nieuwe versie van de privacyverklaring vormt.

 1. Vragen over deze privacyverklaring

Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, neem contact met ons op:

Einder Communicatie
Sint Annastraat 174
6524 GT Nijmegen

024 381 33 70
info@einder.com