Vakmensen signaleren achter de voordeur

donderdag 1 april 2021

Op donderdag 1 april hadden we drie sprekers online te gast: Joris van Lokven, Theo Strik en Janet Govers van BrabantWonen. Hamvraag: hoe vang je signalen op van mensen die ‘gewoon’ in de wijk wonen, maar die achter de voordeur met problemen kampen? En wat doe je daar vervolgens mee?

Brand

Héél even verdachten we Janet Govers ervan een geintje uit te halen, toen ze om klokslag 16.00 uur – het begin van SOEP – werd weggeroepen vanwege een brand. Het was ernst, maar gelukkig hoorden we later dat het vooral bij materiële schade is gebleven. De volgende dag spraken we alsnog met Janet; haar bijdrage vind je aan het einde van de video, vanaf minuut 47:03.

Zeven zaken om te onthouden

  1. Signaleren kun je leren. Start met een gedegen opleiding, waarin jouw mensen leren waar ze naar moeten kijken, hoe ze het gesprek kunnen aangaan met bewoners en waar ze vervolgens met hun signalen terechtkunnen.
  2. Maak duidelijk waaróm je signaleren achter de voordeur belangrijk vindt, welk effect je ermee wilt bereiken.
  3. Werk samen. Zorg ervoor dat je je vakmensen op de hoogte houdt van wat er met hun melding gebeurt. Maak de meldingen onderdeel van een breed gesprek binnen het team of de afdeling.
  4. Vakmensen hebben écht het gevoel een belangrijke bijdrage te leveren aan het leven van mensen en ook aan de leefbaarheid in de wijk. Het verrijkt hun werk.
  5. Een smoesje om achter de voordeur te komen? Een groep deelnemers vindt dat het moet kunnen. Anderen vinden dat je te allen tijde open kaart moet spelen.
  6. Soms, vooral in het geval van huishoudelijk geweld of criminaliteit, kan het spannend worden voor de vakman. Maak goede afspraken, intern en met hulpverlenende instanties of politie, zodat vakmensen niet aan de melding of vervolgacties gekoppeld worden.
  7. Het aantal mensen met complexe problematiek wordt er niet kleiner op. Bekijk of je ook andere partijen die achter de voordeur komen, mee kunt nemen in deze manier van werken.

Achter de voordeur-SOEP presentatie

Wil je graag nog eens verder praten met de mensen van BrabantWonen? Meer weten over hun aanpak? Mail je verzoek even naar soep@einder.com, dan brengen we je met de juiste persoon in contact.