Vraag
Aanpak
Resultaat

Campagne: veilig de weg op in Regio Rivierenland

Scholieren fietsen in grote groepen naast elkaar en zijn slecht zichtbaar. Boeren nemen veel ruimte in met hun landbouwvoertuigen en rijden te hard. Dat geeft een onveilig gevoel. Speciaal voor Regio Rivierenland bedachten we een campagne om dat gevoel weg te nemen. Vooral op drukke wegen in de gemeenten Buren en West Betuwe.

campagne | gedragsverandering | offline campagne | online campagne | social media
De vraag

Een campagne voor subjectieve verkeersveiligheid

Inwoners van de gemeenten Buren en West Betuwe voelen zich onveilig op bepaalde routes, waar fietsers en tractoren smalle wegen moeten delen. Kunnen jullie een campagne maken die laat zien hoe ze dat op een goede en veilige manier kunnen doen?

“In deze campagne kwam kennis van de verschillende doelgroepen, gedragsbeïnvloeding, social media, tekst en ontwerp prachtig samen in een effectieve én creatieve campagne. Een heel toffe co-creatie!”
Desiree van Steenveldt
Onze aanpak

Fietsers en boeren voelden zich onveilig. Maar hoe kwam dat nu eigenlijk? En wat kon onze campagne daarin betekenen? Daarover gingen we in gesprek met Peppercom, die meedacht vanuit het perspectief van de boeren. Ook pakten we een vooronderzoek van verkeerskundig adviesbureau XTNT erbij.

De conclusie: alles draaide om wederzijds begrip. Dat was er nog te weinig. Fietsers begrepen niet waarom landbouwverkeer lastig kan uitwijken, boeren onderschatten het effect dat hun grote voertuigen hebben op fietsers. Daardoor paste niemand zich aan en ontstonden er gevoelsmatig gevaarlijke situaties. Wij wilden daarom met ons campagneplan zorgen voor meer kennis van elkaars (on)mogelijkheden op de weg.

Niemand geeft een betere kijk in hun belevingswerelden dan de fietsers en boeren zelf. Zij kregen dan ook de hoofdrol in de campagne. De boer en de scholier maken oogcontact, groeten elkaar, minderen vaart en wijken uit. Dit alles onder het mom van: “Zie je! Wij kunnen goed overweg.” Want zolang fietsers en boeren rekening met elkaar houden, kunnen beiden met een fijn gevoel van A naar B.

Het resultaat

We vroegen inwoners op zoveel mogelijk manieren om mee te doen. Op Facebook en Instagram hebben we de doelgroepen gericht getarget op woonplaats, leeftijd en interesses. In totaal zagen bijna 150.000 van hen de online campagne voorbijkomen op hun tijdlijn!

In de offline campagne plaatsten we advertenties in lokale kranten en spandoeken bij drukke punten. Meer dan 400 agrarische bedrijven kregen een flyer op de deurmat, met daarbij een sticker die ze op hun tractoren konden plakken. Bijna 60 scholen ontvingen een brief om ouders mee te informeren en posters om op te hangen.

Boeren en ouders van jonge fietsers waren blij dat er aandacht was voor deze situatie. Sommige scholen zijn zelfs van plan om te starten met een speciaal lespakket over veilig omgaan met (land)bouwverkeer. Zo draagt iedereen een steentje bij aan een veiliger Rivierenland!