Vraag
Aanpak
Resultaat

Persoonlijk én visionair: interviewreeks voor de Universiteit Twente

Onder de noemer ‘Shaping2030’ ontwikkelde de Universiteit Twente een ambitieuze toekomstvisie. Maar met een prikkelend verhaal ben je er natuurlijk niet. Hoe zorg je dat al je 3.200 medewerkers ook gaan voelen dat zij zélf die toekomst vormgeven? Samen met de UT en designbureau MORE werken we aan een inspirerende reeks duo-interviews.

schrijfkracht | visie
De vraag

Kunnen jullie tekstschrijvers de toekomstvisie van ‘Shaping 2030’ laten doorklinken in een serie pakkende verhalen? Hoe prikkelen we medewerkers om ook deel te worden van de Shaping2030-beweging? En hoe geven we het verhaal zó vorm, dat tekst en beeld elkaar versterken?

Onze aanpak

In dit project lag er al een mooie basis: het fotografieconcept van designbureau MORE. Op elke foto geeft een UT-medewerker een persoonlijk voorwerp door aan een collega, die in het volgende verhaal weer een voorwerp doorgeeft aan een andere collega. Zo ontstaat een ketting van mensen, die allemaal met elkaar verbonden zijn.

We kozen ervoor om niet zelf medewerkers te interviewen, maar telkens twee mensen elkáár te laten bevragen over hun ambities, doelen en dromen. Hoe staat de ander in zijn of haar werk? En hoe sluit dat aan bij het Shaping-gedachtegoed?

Zo laten we zien hoe UT-medewerkers vanuit hun eigen expertise een steentje bijdragen aan de toekomst van de universiteit.

In elk verhaal laten we de waarden van Shaping2030 doorklinken: ondernemend, open en inclusief. Termen als ‘people-first’ en ‘courage over comfort’ komen niet letterlijk terug, maar lees je terug in de taal en toon van de medewerkers en voorbeelden die zij noemen. Onze leidraad is: show, don’t tell.

"Redacteur zijn bij deze prachtige verhalenserie is wat je noemt een ‘krent in de pap’. Het is mooi om te lezen over de drijfveren en toekomstdromen van mijn collega’s. Zo laten we zien dat we elke dag – met alles wat we doen – werken aan waar we in Shaping2030 voor staan."
Linda Pasqual, communicatieadviseur Universiteit Twente
Het resultaat

Met de knallende foto’s van MORE én de prikkelende teksten van Einder-schrijvers staat deze productie als een huis. De ketting telt inmiddels 100 verhalen in het Nederlands én het Engels. De Shaping-serie helpt medewerkers om zich bewust te worden van de raakvlakken die Shaping2030 heeft met hun dagelijks werk en hun eigen ambities. Medewerkers zijn zonder uitzondering enthousiast over hun deelname, en veel van hen delen hun eigen verhalen trots op Facebook of LinkedIn.

Voor de UT geven de verhalen niet alleen een impuls aan de eigen universitaire community; de content versterkt ook het werkgeversmerk.

Bovenal laten de interviews zien dat Shaping2030 geen abstract, losstaand project is, maar een gedachtegoed dat is verweven met alles wat de mensen van de UT doen. Niet pas in 2030, maar nú al!

"In dit project doen onze tekstschrijvers precies waar ze goed in zijn: de visie en ambities van een organisatie laten doorklinken in een serie pakkende, persoonlijke én inhoudelijke verhalen."
Susanne Geuze, schrijver/adviseur bij Einder