Samenscholing…hóe dan?

donderdag 5 oktober 2017

Op papier klinkt het mooi: onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg die in het belang van het kind samenwerken. In brede scholen, integrale kindcentra of hoe je het ook wilt noemen. Maar hoe formuleer je een gezamenlijke visie? Wie is in de lead? En hoe organiseer je de samenwerking in de praktijk, op zo’n manier dat je elkaar echt aanvult?

Geert Verdaasdonk (clustermanager bij KION Kinderopvang) en Anne-Marie Stevens (jeugdspecialist bij Entrea, jeugdzorg onderwijs onderzoek) vertelden over de manier waarop onderwijs, opvang en jeugdzorg binnen brede school Het Talent/Goudwinde samenwerken. En zo een pedagogische omgeving creëren waarin ieder kind meetelt.

We formuleerden 8 succesfactoren:

  1. Goede back-up van gemeente en schoolbestuur. Het helpt als zij voorstander zijn van samenwerking en het belang inzien van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn.
  2. Zien wat ieders rol is. Probeer de taal en de wereld van de ander te snappen. Een middagje met elkaar meelopen doet wonderen!
  3. Waardering en respect voor elkaars expertise. De samenwerkingspartners moeten vooral blijven doen waar elk van hen goed in is.
  4.  06-cultuur, korte lijnen. In het begin van de samenwerking is het van belang dat je elkaar snel vindt op de werkvloer. In een latere fase doe je er goed aan wél je beleid vast te leggen, zodat de werkwijze niet te veel afhangt van specifieke ‘poppetjes’. 
  5. Budget en middelen die de samenwerking faciliteren hoofdzakelijk inzetten op de jeugdspecialist. Hij of zij kan perfect dienstdoen als bruggenbouwer; tussen school en bso, of tussen bso en ouder. 
  6.  Ouders betrekken als belangrijke vierde partij in de samenwerking. 
  7. Nadrukkelijk als één organisatie met één stem naar buiten treden.
  8. Zelf het wiel uitvinden! Iedere brede school of ieder IKC bewandelt uiteindelijk z’n eigen pad.