Hoe blijf je in gesprek?

woensdag 25 mei 2022

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen tot overeenstemming komen, ook als meningen verschillen en belangen botsen? Hoe haal je de kou uit de lucht en schep je een klimaat waarin mensen elkaar écht verstaan? Met een mooi, gemêleerd gezelschap gingen we – onder leiding van gespreksdeskundige Mascha Weijers – op zoek naar (zelf)inzicht. En daagden we elkaars empathisch vermogen uit. Hieronder zes lessen die tijdens de bijeenkomst langskwamen.

1. Heb je een ander belang dan de ander? Dan staat je eigen gehechtheid vaak in de weg.
Vraag jezelf vooraf af:
a. Hoe gehecht ben je aan de uitkomst? Mág de ander eigenlijk wel nee zeggen?
b. Hoe gehecht ben je aan jullie relatie? Dúrf je wel echt te zeggen wat jij belangrijk vindt?

2. We denken vaak heel goed te weten met wie we van doen hebben; we zijn vooringenomen. Maar wie is die ander nu echt? Pas als die zich genoeg gezien en gehoord voelt, staat hij, zij of hen open voor jouw ideeën, adviezen, feedback, of misschien wel kritiek.

3. Kou in de lucht brengen/houden kan kortstondig effectief zijn. Het kan belangen duidelijk maken of zorgen verhelderen.

4. Hoe staat het met jouw non-verbale communicatie? Je houding, gebaren, gezichtsuitdrukking? Hoe zorgt jouw voorkomen voor kou, hoe zorgt het voor warmte? Check het eens bij een ander. Wie weet kun je iets af- of aanleren!

5. Humor. Kan geweldig werken, als hij niet ten koste gaat van de ander. En: de goede grap maken op het juiste moment is niet iedereen gegeven. Zeker niet als er spanning heerst.

6. Merk het verschil op tussen sympathie (gevoel) en empathie (vermogen). Sympathie gaat vooral over jouzelf en de compassie die je voelt. Empathie gaat over de ander; staat voor het vermogen je in te leven en vanuit dat gevoel te reageren. Daarmee haal je kou uit de lucht.