In je kracht zetten?!

donderdag 17 mei 2018

Stijn van Kreij, innovatiemanager, deelde donderdag tijdens SOEP zijn ideeën over gelijkwaardigheid en empowerment in de zorg. En hij vertelde over het project ‘Samen leven in de buurt’, waar vrijwilligers komen wonen op het terrein van zorgorganisatie Cello.

Vijf dingen om te onthouden:

#1. Machtsverhoudingen in de zorg zijn – vaak onbewust – vanzelfsprekend geworden. Ga je aan de slag met empowerment en eigen regie, dan moet je je ervan bewust zijn dat die patronen heel diep zitten. Let eens op waar ze in doorklinken!

#2. De uitspraak ‘iemand in zijn kracht zetten’? Die is paradoxaal! Want: er spreekt hiërarchie en ongelijkwaardigheid in door. Het woord ‘zetten’ getuigt van macht van de ene partij (begeleider) over de andere (cliënt). Wat nou als je cliënt jou in je kracht zet? Mag en kan dat ook?

#3. Innovators hebben het vaak over ‘transitie’ of ‘transformatie’. Daarin klinkt door: we gaan van A naar B. Maar in de praktijk is er nooit een eindstation ‘B’. Je blijft je als organisatie altijd ontwikkelen; naar C, naar D, en verder. Vertel dat verhaal dus ook! Doe je dat niet, dan lok je frustratie en teleurstelling uit.

#4. Medewerkers kunnen ‘empowerment’ alleen doorgeven als zij zelf ook gewaardeerd worden. Dus: als ze de ruimte en het vertrouwen krijgen om op eigen kracht zaken te regelen.

#5. Welzijn is een product van co-creatie. Van begeleiders en cliënten samen, én ook van familieleden, managers, vrijwilligers, bestuurders en andere burgers. Benader al die mensen niet alleen vanuit hun rol of functie, maar kijk hoe je gelijkwaardig kunt optrekken om dingen voor elkaar te krijgen. Dán ga je op weg naar een inclusieve samenleving.

Meer weten over Samen leven in de buurt?

Check het online magazine op www.samenlevenindebuurt.nl.