Overhead

Marcel Verbeek, 25 juni 2020

Overhead. Een woord dat zowel in de publieke opinie als in de bestuurskamers van zorginstellingen voor chagrijn zorgt. Overhead is een noodzakelijk kwaad. Een jammerlijke uitwas van schaalvergroting in de zorg, die je zo klein mogelijk moet houden. Het liefst onder de jaarlijkse Berenschot-benchmark die er in juni weer aan zit te komen. Want elke euro moet naar de zorg. Toch?

Nee, ik vind eigenlijk van niet. Ik denk dat je verder moet kijken dan Hugo Borsts neus lang is. Natuurlijk, ‘elke euro naar de zorg’ bekt lekker. Weg met de uitdijende afdelingen die op het hoofdkantoor hun eigen ding blijven doen en – als het echt ingewikkeld wordt – externen invliegen. Weg met managers en weg met marketing. Handen aan het bed, daar gaat het om!

Maar ehm… Wie leidt die ‘handen aan het bed’ op? Wie zorgt voor stageplekken, zorgontwikkeling, innovatie, duurzame inzetbaarheid van zorgverleners en duidelijke communicatie voor cliënten en verwanten?

“Ik vind dat je verder moet kijken dan Hugo Borsts neus lang is.”

Precies. Dat is de zorgorganisatie die niet alleen de kaasschaaf hanteert, maar ook vooruitdenkt. Die – met effectieve overhead – elke dag zijn best doet om een betere zorgverlener en werkgever te worden.

Onmisbare schakel voor collega’s en cliënten

De afgelopen jaren heb ik op verschillende plekken aan deze beweging mee mogen werken. ‘Noodzakelijk kwaad’ helpen veranderen in ‘noodzakelijk goed’. Door ondersteunende diensten in positie te brengen en ze te laten uitgroeien tot een onmisbare schakel voor collega’s en cliënten. Door mensen niet alleen mee te nemen in ‘de bedoeling’ van hun organisatie, maar hen ook te helpen om die te vertalen naar hun eigen specialismen. En door ze van de juiste informatie, data en hulpmiddelen te voorzien.

Als je de kennis en kracht van je overhead benut, vergroot je niet alleen de kwaliteit van je organisatie. Je bespaart ook nog eens op al die consultants die je wel eens even komen vertellen wat je zou moeten doen. Types zoals ik dus. Want je hebt meer in huis dan je denkt. Wil je er eens over sparren, live of online? Graag!