Seksualiteit en intimiteit in de zorg; laten we het er wél over hebben!

Claudia Verbeeck, 3 november 2020

Einder heeft een nieuw recept: SOEP IN BLIK, een online expertmeeting. Hoe leuk het ook was om het met een echte kop soep te hebben over wat er speelt bij onze klanten, elkaar online ontmoeten kan ook inspireren.

Om de koe meteen bij de horens te vatten, kozen we als eerste een onderwerp dat niet voor iedereen gemakkelijk bespreekbaar is: seksualiteit en intimiteit in de (ouderen)zorg. Maar als je dan in gesprek gaat met Noëlle Sant, blijkt het ineens een heel toegankelijk onderwerp te zijn! Noëlle is kennismanager bij Vilans en gespecialiseerd in de thema’s seksualiteit en intimiteit. Daarnaast is ze projectleider van SIVIL: Seksualiteit en Intimiteit in Verpleeghuizen Interventies en Lerende Netwerk. Noëlle belicht op een open manier over deze menselijke behoeften én biedt praktische handvatten over hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan. Dat zorgt ervoor dat het laatste beetje schroom over het onderwerp snel verdwijnt.

Hoe ga je het gesprek aan met de cliënt?

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van elk mens. Dat weten we allemaal. Het zou mooi zijn als de zorg hier als vanzelfsprekend aandacht voor heeft. Dat is nog niet overal het geval. Ook in het (zorg)onderwijs komt het thema nauwelijks aan bod. Daarom is het belangrijk dat we het bespreekbaar maken. Dat kan ook helpen bij het verklaren van onbegrepen gedrag.

Logisch dat communicatie hierbij een grote rol speelt. Het is de rol van de professional om in gesprek te gaan met de cliënt over zijn of haar behoeften en wensen. En ja, zo’n gesprek aangaan is lastig. Het voelt te privé. Gelukkig zijn er veel tools beschikbaar, zoals kaarten en spellen. Ook zijn er filmpjes met voorbeelden die laten zien hoe je dat kunt aanpakken.

Bespreek het in je organisatie!

Ga ook in gesprek met collega’s in je organisatie. Je hebt elkaar nodig om intimiteit en seksualiteit van cliënten op een goede, veilige en respectvolle manier te begeleiden. Steun elkaar en ga niet over je eigen grenzen heen. Privacy is heel belangrijk. Zorg ervoor dat mensen zich ongestoord kunnen terugtrekken op hun kamer. Met hun partner of alleen, net als thuis mogelijk was.

“Zet je roze bril op! Als je door een roze bril naar cliënten kijkt, zie je vanzelf wat hun behoeftes zijn. En je ziet hoe gelukkig ze worden van jouw nabijheid en aandacht.”
Noëlle Sant, kennismanager Vilans

Wil je onze volgende ‘SOEP IN BLIK’ zeker niet missen? Meld je hier alvast aan!