Fifty shades

Claudia Verbeeck, 19 september 2018

Vorige week belandde ik toevallig tussen een groep van zo’n dertig vrouwen, werkzaam in de ouderenzorg en onderweg naar een conferentie. Stuk voor stuk waren ze ouder dan 45. Loop een woonzorginstelling binnen en het valt je meteen op: bewoners worden steeds ouder en de gemiddelde medewerker is ruim boven de veertig. En ziehier het probleem: de zorgvraag wordt groter én intensiever, de vraag naar goed personeel groeit mee, terwijl door de hogere leeftijd de uitstroom juist toeneemt.

Het is de reden dat ouderenzorgorganisaties zich massaal profileren op de arbeidsmarkt. Maar er komen lang niet genoeg geschoolde medewerkers van de opleidingen. De vijver is leeg. Medewerkers bij elkaar wegkapen dan? Dat is niet sjiek en je helpt er uiteindelijk niemand mee. Bovendien schiet je er hooguit op korte termijn iets mee op. Als je nieuwe collega’s ervaren dat het frisse beeld dat je van jezelf hebt geschetst niet klopt, gaan ze er als een haas weer vandoor. Je versterkt je teams alleen met collega’s die écht bij jouw organisatie passen. 

 

Vertel het echte verhaal met waarden

Gelukkig zoeken steeds meer organisaties naar datgene wat hun mensen drijft en bindt. Daar helpen we ze graag bij. Het is een van de leukste dingen die we doen, wat mij betreft. Vanuit gemeenschappelijke waarden kun je laten zien waar je als organisatie voor staat, het échte verhaal vertellen. Zodat wat je aan de buitenwereld laat zien, klopt met hoe het er binnen aan toe gaat. Het gevolg is dat je mensen aantrekt, die bij jouw organisatie passen. Niet alleen bij de functie of de sector.

En die vijver dan? Hoe kom je aan die frisse jonge medewerkers? Zelf opleiden! Klopt, dat valt nog niet mee; de teams zijn al overbelast en dan ook nog leerlingen begeleiden… Toch zijn de voordelen groter. Een nieuwe, jongere groep mensen kent jouw organisatie, voelt zich er thuis en rolt – als het goed is – vanzelf in een baan.

"Vanuit gemeenschappelijke waarden kun je laten zien waar je als organisatie voor staat, het échte verhaal vertellen. Zodat wat je aan de buitenwereld laat zien, klopt met hoe het er binnen aan toegaat."

Beter imago van de zorg

O ja. Goed nieuws! Zorgorganisaties in onze regio bundelen hun krachten in het actieprogramma Waard om voor te werken. Samen ontwikkelen ze innovatieve oplossingen om zorgmedewerkers te scholen, te werven en te behouden. En welzijns- en zorgnetwerk Netwerk100 werkt samen met onderwijsinstellingen als het ROC en de HAN. En hoera! Landelijk is er nu ook aandacht voor het tekort aan personeel in de zorg. Met de campagne ‘Ik zorg’, die dit najaar start, wil het ministerie van VWS het imago van de zorg verbeteren. De campagne is onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Een programma dat laat zien dat werken in zorg en welzijn veel meer inhoudt, dan vaak wordt gedacht.

Het mooiste voorbeeld van beeldvorming dat ik de afgelopen tijd voorbij zag komen, is de blogger/vlogger ‘Tommie in de zorg’. Deze verpleegkundige (jong én man, perfect rolmodel!) laat graag zien wat er zo leuk is aan werken in de zorg. Hij weet vooroordelen op een leuke manier te keren (‘Ik ben ook een soort zuster maar alleen dan een man, hoe vindt u dat?’) en prijst de betekenis die het werk aan zijn leven geeft. Gewoon doen wat nodig is, contact maken met oude mensen die vaak nog maar weinig andere mensen zien, dat maakt het zo waardevol. Kijk, daar word je blij van!