InspraakSOEP

Overheden, zorginstellingen en corporaties vragen hun inwoners, cliënten en huurders vaker om advies. Of het nu gaat om de inrichting van openbare ruimtes of om ingewikkelde strategische thema’s en begrotingen.

Hoe zorg je er nu voor dat de mensen ‘voor wie je het doet’ ook écht mee kunnen praten en – beslissen? En hoe zorg je ervoor dat inspraak leidt tot beter beleid met meer draagvlak?

Margreet Kaemingk, strategisch adviseur Portfolio en Beleid van Vivare, en Patricia van Wolferen, adviseur groenbeheer bij gemeente Wijchen vertellen hoe zij inspraak organiseren. En hoe zij zorgen voor enthousiaste, betrokken burgers én huurders!

Datum
Donderdag 8 juni 2017, van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie
Einder communicatie, Ridderstraat 29, Nijmegen

Heb je interesse? Geef het dan door aan astrid@einder.com