Brede School Het Kleurrijk ging aan de slag met haar visie en missie. Einder verzorgde de sessies met medewerkers. Én de vertaling naar hun nieuwe uitstraling!

Kinderopvang KanteelKanteel kinderopvang heeft een nieuwe huisstijl, met als slogan: kinderen inspireren!
Samen met Kanteel organiseerden we kernwaardensessies en maakten we moodboards. Vervolgens ontwierpen wij de huisstijl en de beelddragende collages. Fotograaf Femke van Rijswijk maakte de beeldbank. Have a nice day deed de technische realisatie van de website. Onze schrijvers hebben de medewerkers van Kanteel getraind in 'Corresponderen met je kernwaarden'.

De Variabele is de nieuwe speler in strategisch vastgoedonderhoud. De Variabele helpt woningcorporaties in heel Nederland om hun onderhoudscyclus te matchen met hun strategisch voorraadbeheer. Zodat elke onderhoudseuro raak is. Einder ontwikkelde de huisstijl: logo, briefpapier, visitekaartjes, de website, de containers, de werkkleding… Te veel om op te noemen. En we zijn nog lang niet klaar. Want De Variabele gaat heel Nederland veroveren.De Post
Negen zorgorganisaties achter één nieuw WMO-loket, voor al je vragen over
opvoeden, opgroeien, zorg en welzijn. Dat vraagt ook om één verhaal en één gezicht. We gingen met elkaar aan de slag Inmiddels weten alle Winterwijkers De Post te vinden. In het oude postkantoor.       Kledingbank Nijmegen
Kledingbank Nijmegen. Is het nou jammer of juist goed dat er een kledingbank is?! Hoe dan ook. We sponsorden de initiatiefnemers. Met een website en een flyer voor verwijzers.

 


woningcorporatie Area


De corporaties Woonbelang Veghel en SVUwonen uit Uden gingen op 1 januari  2012 officieel samen verder. We formuleerden waarden met de fusiestuurgroep, we interviewden een grote groep medewerkers, zochten beelden bij elkaar met weer een andere groep… En verzonnen ook samen een naam: Area.
De missie van Stromenland is dat ze iedere leerling passend onderwijs wil bieden. We ondersteunden het samenwerkingsverband bij het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten voor de communicatie, in woorden en beelden. Vervolgens maakten we de middelen die dit uitstralen, waaronder een nieuwe website.

Wil je zien wat wij nog meer doen in het onderwijs?
> Klik hier!Leystromen

Uit de fusie van de woonstichtingen Leyakkers en Stromenland ontstond Woonstichting Leystromen. Een corporatie met zo’n tienduizend woningen ten westen, zuiden en oosten van Tilburg. We gingen samen met medewerkers en management op zoek naar de identiteit van de nieuwe organisatie en de waarden die ze met elkaar delen. Aan de hand daarvan ontwikkelden we een nieuwe, frisse huisstijl. En we maakten de middelen: van introductiespecial en correspondentieset tot belettering. Al die middelen dragen uit waar het bij Leystromen om draait; om vitale wijken en dorpen. Kortom, wonen in de kern.

Pactum Jeugd- en Opvoedhulp
Opgroeien en opvoeden gaan niet automatisch goed. Voor kinderen, jongeren en ouders die het (even) niet alleen redden is er Pactum Jeugd- en Opvoedhulp.
Einder ontwikkelt de nieuwe huisstijl van Pactum: hun website, intranet, brochurelijn...
In alle nieuwe middelen komt de onderscheidende, écht cliëntgerichte aanpak van Pactum terug. Geen standaardverhalen, maar unieke hulpverlening, op maat van het gezin.

 


Gebiedsontwikkeling in de binnenstad van Arnhem
Arnhem ontwikkelt het zuidelijk deel van de binnenstad, aan de Rijn. Gevoelige materie en een lang proces. We gaven vorm aan de overkoepelende website en de Rijnboogkrant om omwonenden te informeren. En we maakten het Rijnboogatelier.nl, een blog voor participatie.


Pegasus huisartsen en apotheek
Huisartsen Herberts, Hamers, Meijerink en apotheek Van der Ploeg gaan samenwerken onder één dak. In Nijmegen-Oost. Onder de naam Pegasus, huisartsen en apotheek.


Swon
Samen met SWON, Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen, ontwikkelden we een nieuwe huisstijl die naadloos aansluit bij hun nieuw geformuleerde visie. Lees en zie meer...

GGNet
In opdracht van Freelancers United zetten twee adviseurs van Einder een identiteits- en imagotraject op bij GGNet. Lees en zie meer...

 

Groen met een zachte ‘g’ 
Ook in de regio Noordoost Brabant werken gemeenten aan een groene omgeving.
Lees en zie meer...

Voor het het festival Gevaarlijk Goed ontwikkelden we een campagnestijl. Tijdens Gevaarlijk Goed dagen kunstenaars uit verschillende disciplines elkaar uit in gevaarlijke goede sessies. Zie meer...